Posts Tagged ‘Moxev’

— Slavoj Zizek The Post Political Denkverbot (1998) After the wall : art and culture in post-Communist Europe , Boran Pejic and David Ellliott, eds (Stockholm: Moderna Museet, 1999), pp. 92-96.

Nicolas Bourriaud: Relációesztétika. (Fordította: Pálfi Judit és Pincés Bálint) Elmegyakorlat. Műcsarnok könyvek 01. Műcsarnok, 2007.

— Nicolas Bourriaud: Utómunkálatok. (Fordította: Jancsó Júlia) Elmegyakorlat. Műcsarnok könyvek 02. Műcsarnok, 2007.

— Boris Groys: Über das Neue: Versuch einer Kulturökonomie. Hanser, München/ Wien, 1992

Hamvas Béla: Öt meg nem tartott előadás a művészetről, és Mágia Szutra http://hamvasbela.org/szavak/magiasutra.html

— Jindrich Chalupecký: A művész sorsa : Duchamp-meditációk [ford. Beke Márton] Budapest, Balassi, 2002

— Volker Harlan: Mi a művészet?: műhelybeszélgetés Beuysszal [ford, Király Edit] Budapest, Metronóm, 2001

— Dick Higgins: Intermédia http://www.artpool.hu/Fluxus/Higgins/intermediahu.html

— Emmett Williams http://www.emmett-williams.com/, és http://www.ubu.com/historical/williams/index.html

— Henry Flynt “Philosophy” http://www.henryflynt.org/

— Jean-François Lyotard, La condition postmoderne: rapport sur le savoire, Les Éditions de Minuit, Paris 1979

— Charles Jencks, What is Post-Modernism? Academy Editions, London, St. Martin’s Press, New York 1986

— Géza Perneczky: Kapituláció a szabadság előtt [Kapitulieren vor der Freiheit], Jelenkor, Pécs 1995

— Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, The Free Press, New York, 1992

— Hans Belting: Das Ende der Kunstgeschichte. Eine Revision nach zehn Jahren. Verlag C. H. Beck, München 1995.

A művészet vége? szerk Perneczky Géza, 1999 Európai füzetek, első szám, http://vmek.niif.hu/01600/01654/01654.htm

—  Artur C. Danto: After the End of Art. Contemporary art and the pale of history. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1997

— Rosalind Krauss, The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, Cambridge, Mass. and London 1986, S. 151-170

— Jacques Derrida: Grammatológia, Magyar Műhely, Párizs, 1991

— Oskar Bätschmann: Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába : képek elemzése [ford. Bacsó Béla és Rényi András] Bp Corvina, 1998

— Keith Moxey: Art History Today. Problems and Possibilities. Paper on the Symposium History and Theory After the Cultural Turn, Central European University, Budapest, 2001. Magyarul in Balkon, Budapest, 2002/1-2. S. 4

— Jean Baudrillard: Simulacres et simulation, Paris 1981

— Joseph Kosuth, The Artist as Anthropologist, in The Fox, No. 1. 1975

—Jonathan Harris: The New Art History. A critical introduction. Routledge, London and New York 2001

— Gilles Deleuze: Le Pli. Leibniz et le baroque, Les Éditions de Minuit, Paris 1988

— Hal Foster (Hg.), The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture. Port Townsend 1983;

— Peter Bürger, Postmoderne. In: Christa und Peter Bürger (Hg.), Alltag, Allegorie und Avantgarde, Frankfurt am Main , 1987

Nagy Pál, Posztmodern háromszögelési pontok: Lyotard, Habermas, Derrida. [Postmoderne Triangulationspunkte] Magyar Műhely, Párizs, Bécs, Budapest 1993