május, 2010 havi archívum

individ –  Eike url –  Horváth Tibor yt –  Szacsva y Pál url –  Keserue Zsolt ica-d –  Komoróczky Tamás url –  Orbán György blog –  Szörényi Beatrix blog

Learning While Performing, Performing While Learning – Martino Gamper, Z33, Hasselt, www.z33.be

Julieta Aranda (most Julieta Aranda: If you tell the story well, it will not have been a comedy, 28 May – 11 July 2010, Kunstverein Arnsberg e.V. www.kunstverein-arnsberg.de

space, london http://www.spacestudios.org.uk/

Havasréti József: Széteső dichotómiák. Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban, Gondolat Kiadó, – Artpool – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest-Pécs, 2009

A könyvből részek az Artpoolon:

– Széteső dichotómiák Klaniczay Júlia – Sasvári Edit Törvénytelen avantgárd című könyvéről.

http://www.artpool.hu/boglar/sajto/havasreti1.html

– Az Aktuális Levél esztétikája és(mediális) archeológiája

http://www.artpool.hu/2009/HavasretiAL/index.html

crosstalk video fesztivál, 2010/6/1-2010/6/6, merlin színház, http://crosstalk.hu/

With Your Eyes Only, Perceptive Moments – An Investment in Time CCNOA center for contemporary non-objective art, Brüsszel, www.ccnoa.org

(és Kunstverein Medienturm, Graz, http://www.medienturm.at/)

— Rob Myers reviews Jaron Lanier’s book ‘You Are Not A Gadget’.

http://www.furtherfield.org/displayreview.php?review_id=392

2010/5/24

Chris Johanson 2010/5/22-2010/8/15 SCHUNCK* www.schunck.nl, Heerlen

Félreérthetetlen mondatok. Az újragondolt gyűjtemény | Csákány István,  Harun Farocki, Kaszás Tamás, Nemes Csaba, Simon Starling, Timm Ulrichs,  2010/5/25-2011/2/27, http://www.ludwigmuseum.hu/

Entropic elasticity: Critical Glitch Artware && the demoscene. (Rosa Menkman) http://www.furtherfield.org/displayreview.php?review_id=391

Térpoétika, Helikon 2010/1-2 (benne: Tillmann: A világjárás művészete, Böhringer: Elmenni)

Grzegorz Drozd, Zbigniew Libera, Lengyel Intézet, 2010/5/25, http://www.polinst.hu/http://free.art.pl/grzegorz.drozd/http://raster.art.pl/gallery/artists/libera/libera.htm

amorphic robot works, http://amorphicrobotworks.org/works/index.htm

John Zerning, octahedral ellipsoid, http://www.johnzerning.com/author/admin/

2010/5/20

http://www.lullcec.org/lullcec.cgiJeffery/Abalós/Pope/Domínguez/Muñoz/Yan Jun

http://reflexmagazine.blogspot.com/

űrtér project,  http://www.youtube.com/watch?v=I1KS3yX2s5c

Klein kancsó, Alan Bennett, The Glass Delusion, National Glass Centre,  Sunderland, www.nationalglasscentre.comwiki/hu, wiki/eng, Erdély M

Show and Tell: A Chronicle of Group Material , Edited by Julie Ault, Essays by Doug Ashford, Julie Ault, Sabrina Locks, Tim Rollins, ISBN: 9780956192813, www.fourcornersbooks.co.uk

— Constant Dullaart: “On Video Replies and YouTube as a Sculpture” http://www.constantdullaart.com/

The Drop Shadow Talks *prolonged* http://dropshadowtalks.com

TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY:

A DIMENZIONISTA MANIFESZTUM TÖRTÉNETE
A DIMENZIONIZMUS (nemeuklidészi művészetek) I. ALBUMA
Az avantgárd művészetek rendszerbe foglalása

http://www.artpool.hu/TamkoSirato/konyv.html

A szöveget gondozta és a jegyzeteket írta: Klaniczay Júlia. Utószó: L. Simon László

Artpool – Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 2010, 198 p.
könyvmelléklet: Manifeste Dimensioniste, 1936 (reprint)

bő: http://www.artpool.hu/TamkoSirato/Charles.html

könyvbemutató: 2010/5/25, 16.00, Írók Boltja

2010/5/18

Hajnóczi Péter: A halál kilovagolt Perzsiából, róla  http://www.zetna.org/zek/konyvek/100/csanyi42.html

Babits Mihály: Zsoltár férfihangra – Consolatio mystica – http://epa.oszk.hu/00000/00022/00251/07490.htm

Hajas Tibor: Narcissus. In. Élet és Irodalom, XV. évf. 9. sz. 1971. március 6. ehhez: K. Kabai Lóránt: Mit tudok a tükörről? In: Hajas Tibor Konferencia 2004, http://hajastiborkonferencia.freeblog.hu/, és http://www.archive.org/details/hri_htk_mp3, és Hajas Tibor: Szövegek. Enciklopédia Kiadó, 2005

Sziveri János: A rövid élet titka http://www.c3.hu/~exsymposion/HTML/sziveri/szrovid/kerete.htm és kép (szerecsen)

2010/5/17

2010/5/17

A Prior #20 Entirely dedicated to research in the arts www.aprior.org

Magazine In Situ http://www.magazineinsitu.com/flowscapital.htm (Buenos Aires)

translocal http://www.translocal.org/ Collaborations in Curating, Research and Writing

— Hartware MedienKunstVerein, Dortmund, http://www.hmkv.de/dyn/d/ itt: Agents & Provocateurs 2010/5/14-2010/7/18

Migrating Art Academies, http://www.migaa.eu/

The Neofuturist Collective, http://www.neofuturist.org/main.php, Marc Gerrett interjúja Joseph Younggal http://www.furtherfield.org/displayreview.php?review_id=389

Wu Ming Foundation http://www.wumingfoundation.com/

Critical Art Ensemble http://www.critical-art.net/

Sprüth Magers Berlin, itt Rethinking Location Anytime Anywhere Everything, 2010/5/1-2010/6/19 www.spruethmagers.com

Simon Fujiwara

http://www.artdaily.com/index.asp?int_new=38036&int_sec=2

www.rosab.net (Bordeaux)

Eric Kraemer: Towards a Philosophical Account of Explanation in Behavioral Genetics http://intertheory.org/kraemer.htm

Haidar Eid: Lyotard, Habermas and the Virtue of the Universal http://intertheory.org/eid.htm

2010/5/12

— Slavoj Zizek The Post Political Denkverbot (1998) After the wall : art and culture in post-Communist Europe , Boran Pejic and David Ellliott, eds (Stockholm: Moderna Museet, 1999), pp. 92-96.

Nicolas Bourriaud: Relációesztétika. (Fordította: Pálfi Judit és Pincés Bálint) Elmegyakorlat. Műcsarnok könyvek 01. Műcsarnok, 2007.

— Nicolas Bourriaud: Utómunkálatok. (Fordította: Jancsó Júlia) Elmegyakorlat. Műcsarnok könyvek 02. Műcsarnok, 2007.

— Boris Groys: Über das Neue: Versuch einer Kulturökonomie. Hanser, München/ Wien, 1992

Hamvas Béla: Öt meg nem tartott előadás a művészetről, és Mágia Szutra http://hamvasbela.org/szavak/magiasutra.html

— Jindrich Chalupecký: A művész sorsa : Duchamp-meditációk [ford. Beke Márton] Budapest, Balassi, 2002

— Volker Harlan: Mi a művészet?: műhelybeszélgetés Beuysszal [ford, Király Edit] Budapest, Metronóm, 2001

— Dick Higgins: Intermédia http://www.artpool.hu/Fluxus/Higgins/intermediahu.html

— Emmett Williams http://www.emmett-williams.com/, és http://www.ubu.com/historical/williams/index.html

— Henry Flynt “Philosophy” http://www.henryflynt.org/

— Jean-François Lyotard, La condition postmoderne: rapport sur le savoire, Les Éditions de Minuit, Paris 1979

— Charles Jencks, What is Post-Modernism? Academy Editions, London, St. Martin’s Press, New York 1986

— Géza Perneczky: Kapituláció a szabadság előtt [Kapitulieren vor der Freiheit], Jelenkor, Pécs 1995

— Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, The Free Press, New York, 1992

— Hans Belting: Das Ende der Kunstgeschichte. Eine Revision nach zehn Jahren. Verlag C. H. Beck, München 1995.

A művészet vége? szerk Perneczky Géza, 1999 Európai füzetek, első szám, http://vmek.niif.hu/01600/01654/01654.htm

—  Artur C. Danto: After the End of Art. Contemporary art and the pale of history. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1997

— Rosalind Krauss, The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, Cambridge, Mass. and London 1986, S. 151-170

— Jacques Derrida: Grammatológia, Magyar Műhely, Párizs, 1991

— Oskar Bätschmann: Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába : képek elemzése [ford. Bacsó Béla és Rényi András] Bp Corvina, 1998

— Keith Moxey: Art History Today. Problems and Possibilities. Paper on the Symposium History and Theory After the Cultural Turn, Central European University, Budapest, 2001. Magyarul in Balkon, Budapest, 2002/1-2. S. 4

— Jean Baudrillard: Simulacres et simulation, Paris 1981

— Joseph Kosuth, The Artist as Anthropologist, in The Fox, No. 1. 1975

—Jonathan Harris: The New Art History. A critical introduction. Routledge, London and New York 2001

— Gilles Deleuze: Le Pli. Leibniz et le baroque, Les Éditions de Minuit, Paris 1988

— Hal Foster (Hg.), The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture. Port Townsend 1983;

— Peter Bürger, Postmoderne. In: Christa und Peter Bürger (Hg.), Alltag, Allegorie und Avantgarde, Frankfurt am Main , 1987

Nagy Pál, Posztmodern háromszögelési pontok: Lyotard, Habermas, Derrida. [Postmoderne Triangulationspunkte] Magyar Műhely, Párizs, Bécs, Budapest 1993