április, 2011 havi archívum

2011/4/13

Jaar said: “I believe an intellectual revolution has been going on for the past 20 or 30 years, but I also see an extraordinary gap between this intellectual revolution and the real world… Is this gap a symptom of the difficulty of apprehending this new knowledge, or is it in the interests of the status quo to keep it the way it is? Besides hundreds of books by and about Marx, you will find political theorists and philosophers like Zizek, Hall, Rancière, Butler, Laclau, Mouffe, Jameson, Bourdieu, Fanon etc. For me these writings offer us models of thinking the world. And that is what I try do as an artist—I create models of thinking. I view The Marx Lounge as a space of resistance, or as David Harvey would call it, a space of hope.” (Art Monthly, January 2011).www.alfredojaar.net

Alfredo Jaar,The Marx Lounge, 17 April–5 June 2011,Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, www.smba.nl

— Josephine Bosma’s, Nettitudes, Let’s Talk Net Art, NAi Publishers, 2011, Amsterdam, http://www.naipublishers.nl/art/nettitudes_e.html

— Trevor Paglen,A Hidden Landscape, Aksioma, Ljubljanawww.aksioma.org

April 4 – 22, 2011, BROCHURE [.pdf] Download here

2011/4/11

 

lm

link: https://learningmachine2.wordpress.com

(előzmény 2006-2009: http://learning-machine.blogspot.com/)

iroda:

BARABÁSI Albert László: Behálózva, Helikon Kiadó, Budapest, 2011

BOURRIAUD, Nicolas: Relációesztétika, (Műcsarnok-könyvek 1.), 2007, 71. old. (ford.: Pálfi Judit, Pinczés Bálint, eredeti kiadás: Esthétique relationnelle, Les Presses du Réel, 1998)

FEHÉR Katalin: A virtuális valóság metaforái, in: Médiakutató, 2006 nyár

GROYS, Boris: Öngyűjtők, (ford.: Sebők Zoltán) in: Balkon, 2002/11.

HARAWAY, Donna: A szituációba ágyazott tudás. in: Férfiuralom, szerk. Hadas Miklós, Replika Kör, Budapest, 1994, 121-141. old.

LORCH, Catrin: Edward Krasinski, in frieze, Issue 103 November-December 2006

SCHMIDT-BURKHARD, Astrit (ed.) Maciunas’ Learning Machines. From Art History to a Chronology of Fluxus. The Gilbert and Lila Silverman Fluxus Collection/Vice Versa Verlag, 2005

Id. PLINIUS: Természetrajz. (XXXIII-XXXVII.) Az ásványokról és a művészetekről. Ford: Darab Á. – Gesztelyi T. Enciklopédia Kiadó. Budapest, 2001 (35.36, 12.)

TÁTRAI Szilárd: A kontextus fogalmáról, in: Magyar Nyelvőr, 2004. okt-dec., 128. évf. 4. szám, 479-494. old.

 

lm – 1

George Maciunas: Learning Machine

lm – 2

Lia Prejovschi: Mental Maps, Mind Map (Diagram), 1999-2006


 

lm – 3

lm – 4

Edward Krasinski: Blue Scotch

lm – 5

koincidencia

koincidencia-gyűjtemény

http://sine-coincidence.blogspot.com/

vvork http://www.vvork.com/

Blue Noses: Accidental Coincidences, 2006

http://www.guelman.ru/plagiarism/eng/index.html

— iroda:

2000 – A VÉLETLEN ÉVE az artpool-ban link

BEKE László: Véletlen, mint művészet (1976), in Beke László: Művészet/Elmélet, Balassi, 1994, 149.

BOURRIAUD, Nicolas Relációesztétika (Műcsarnok-könyvek 1.), 2007. (ford: Pálfi Judit, Pinczés Bálint, eredeti kiadás: Esthétique relationnelle, Les Presses du Réel, 1998)

ERDÉLY Miklós: A véletlen története, in: Idő-mőbiusz. Kollapszus orv./Második kötet. Vál., szerk. Beke László, Peternák Miklós, a Magyar Műhely szerk, Párizs-Bécs-Budapest, Magyar Műhely, 1991, 97-99.

KOESTLER, Arthur: A dajkabéka esete  A vak véletlen gyökerei, Európa Kiadó, Budapest, 2002

LACZKOVICH Miklós: Koincidenciák és egyéb kis valószínűségű események, in Szkeptikus Lapok 2. szám, Természet Világa pótfüzete, 6. lap, 1998. szeptember link

 


David Cerny: Hidden Images, 1995