Posts Tagged ‘Greenberg’

— Clement Greenberg: Avantgarde és giccs. in. Művészetszociológia. Válogatott tanulmányok. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1978, 93-103. pp.

Barthes, Roland: “A szerző halála”. in uő.: A szöveg öröme. Budapest, Osiris, 1996, 50-55. Pp.

Foucault, Michel: “Mi a szerző?” in uő.: Nyelv a végtelenhez. Debrecen, Latin Betűk, 1999.

— Hal Foster: The Artist as Ethnographer http://roundtable.kein.org/files/roundtable/Foster.pdf